Kunnskapsbaserte apper for stress- og smertemestring

Våre kunnskapsbaserte apper bygger på kognitiv adferdsterapi, forskning, evidens og høy grad av brukermedvirkning. Appene gir brukerne en unik innsikt, kunnskap og kompetanse for egenmestring innenfor stress, smerte og vektkontroll.

Appene er utviklet ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus og kan gjennom randomiserte kontrollerte studier vise til signifikante forbedringer i egenmestring og livskvalitet.

Gjennom å fokusere på stress og smerte har vi to apper som dine brukere og ansatte kan ta i bruk og få et tilrettelagt program for å mestre sine utfordringer på en bedre måte.


Evidensbaserte verktøy for en bedre hverdag

Langvarig smerte er et stort problem for folkehelsen. Mer enn 30 % av den voksne befolkningen i Norge opplever moderat til alvorlig langvarig smerte.

EPIO - smertemestringsprogram kan være til hjelp for å leve bedre med smerten.

Les mer

Stress som følge av alvorlig sykdom eller arbeidsrelaterte utfordringer er et stort problem for arbeidslivet og samfunnet generelt.

StressProffen hjelper folk med å takle sine stressrelaterte utfordringer gjennom kunnskap og øvelser.

Les mer

Det kan være vanskelig for barn å sette ord på følelsene sine, spesielt i møte med institusjoner som skole og helsevesen.

Sisom er en spillbasert spørreundersøkelse som lar barna fortelle hvordan de egentlig har det og skaper et godt grunnlag for videre samtaler.

Les mer

Alle våre helseapper er utviklet ved avdeling for digital helseforskning ved Oslo universitetssykehus. Løsningene er basert på kunnskap og evidens, og er utviklet av et tverrfaglig miljø av forskere, helsepersonell og psykologer og med tett brukermedvirkning.

Les mer om Avdeling for Digital Helseforskning

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Primærhelsetjenesten

This is some text inside of a div block.

Om dHealth og våre løsninger

An icon for illustrating an expandable text
Kort om dHealth AS
An icon for illustrating an expandable text
Fagmiljø og samarbeid
An icon for illustrating an expandable text
Evidens og Kompetanse
An icon for illustrating an expandable text
Kommunal helsetjeneste og bedrifter
An icon for illustrating an expandable text
dHub - Administrasjon av brukere

Markeder vi har lagt spesielt til rette for

Behandlere

Våre apper for egenmestring innen stress og smertemestring tilgjengelig for alle i Appstore og Google Play.
Få tilgang til egen behandlerportal for å invitere dine pasienter til å buke evidens- og kunnskaps-baserte apper
Les mer

Bedriftsmarkedet

Gjennom vår webportal dHub kan bedriften tilby sine ansatte gode lavterskeltilbud for å mestre stress og smerte i hverdagen. Dette øker produktiviteten og minsker sykefraværet.
Les mer

Kommune

Vår løsning for kreftkoordinatorer og frisklivssentraler sikrer gode kostnadseffektive tjenester for både kommune og innbyggere.
Appene er også gode lavterskeltilbud ifm digital hjemmeoppfølging av brukere som opplever stress og smerte
Les mer

Helsevesen og skole

Spillet Sisom hjelper barn å fortelle de har det i møtet med helsevesenet eller på skolen.
Med skreddersydd omfang av spillets innhold får du kartlagt de områdene og utfordringene du ønsker å få vite mer om fra barnet.
Les mer