EPIO

Langvarig smerte er et stort problem for folkehelsen. Mer enn 30% av den voksne befolkningen i Norge opplever moderat til alvorlig langvarig smerte. Det er også den vanligste årsaken til sykemeldinger og uførhet. Nasjonale myndigheter og brukergrupper har etterlyst nye effektive måter å forbedre helseomsorg på, noe EPIO er et svar på.

e-helseintervensjonen  EPIO (etter den greske gudinnen for smertelindring) ble utviklet med en evidens-basert og personsentrert tilnærming, og gjennomgikk en iterativ utviklingsprosess med nært samarbeid mellom forskere, systemutviklere, helsepersonell og pasientrepresentanter. Studier gjort i forbindelse med utviklingen av EPIO viser god resultater innenfor egenmestring og opplevd livskvalitet.

Ta tilbake kontrollen i ditt liv

Komplett smertekurs

Gå gjennom EPIO-kursets 9 temaer for å lære mer om det å leve med langvarige smerter. Det er lagt inn naturlige pauser mellom hver modul slik at man får tid til å reflektere og repetere det man har vært gjennom før man går på neste tema.

Her vil du bli tatt gjennom alt fra gode tankemønstre til god kommunikasjon med dine nære. Jevn bruk blir belønnet med merker i appen.

EPIO fokuserer på de positive faktorene i livet i stedet for å sette smerten i sentrum.

I EPIO registrerer du humør, søvn, hvile og aktivitet.
Ved å holde fokus på de positive faktorene og ikke smerten som sådan er du med å skifte fokus over fra negative til positive tanker

Se hvordan livskvaliteten forbedrer seg over tid ettersom du lærer å leve bedre med smertene og stoppe de negative tankemønstrene.

EPIO behandler ikke smerten som sådan, men gjennom et program bestående av 9 moduler med kunnskap og øvelser får du et godt rammeverk for å mestre den livssituasjonen du har.

Følg kurset som lydbok

Hele EPIO kurset er lest inn som lydbok slik at du kan lukke igjen øynene og bare lytte. Vi har fått tilbakemeldinger fra våre brukere om at den behagelige stemmen gir noe ekstra. Og i øvelsene om pusten blir man oppfordret til å sette seg i en god stol, lukke øynene, lytte til øvelsen og prøve ut teknikkene.

Motiverende spillifisering

Selv om man kanskje ikke alltid vil innrømme det, så setter man ofte pris på litt hyggelig og gøyal spillifisering for å gi litt ekstra liv til løsningen. For å motivere til fremgang i kurset er det derfor lagt inn merker man kan låse opp ved regelmessig bruk av appen.

På farten uten internettforbindelse?

Fuglen Epios er med deg gjennom hele kurset og kommer med nyttige tips til bruk av appen. Her tipser den om muligheten for å laste ned innhold slik at du kan benytte deg av kurset uten internettilgang.

Se trailer

Tilbakemeldinger

  • Med EPIO er det lettere å takle smerten. Man har noe å gjøre og er ikke så hjelpeløs. Jeg liker at det er så mange variasjoner i den, ellers kan man fort bli lei. Her har man flere valg og det er flere måter å gjøre ting på. Det fungerer veldig bra.
  • Jeg liker kjempegodt hvordan språket er rettet mot oss kronikere. Det får oss til å tenke litt nytt. Tror det er veldig lurt å få endret fokuset fra at dette skal man bli kvitt, til hvordan leve med smerter.

Artikler

Har du hatt smerter over lengre tid

Smerte er kroppens alarmsignal som skal varsle og beskytte oss mot fare, skade eller sykdom. Men når smerten varer over lengre tid, mister alarmsignalene for smerte funksjon, og kan ofte forstyrre mer enn de beskytter. Smertesignaler kan da sendes hele tiden, og påvirker ofte svært mange områder i hverdagen, noe som kan føre til at den generelle helsen svekkes.

Om du har langvarige smerter har du kanskje forsøkt ulike behandlinger, uten at smertene forsvinner. Å bli kvitt kroniske smerter er svært utfordrende, og ikke alltid mulig. Men noe som er mulig, er å minske smertene, og lære seg å håndtere smertene på en bedre måte. Slik er det mulig å få en litt lettere hverdag.

Hvordan EPIO kan hjelpe deg

Appen EPIO er laget for å støtte deg som lever med langvarige smerter. Programmet inneholder nyttig informasjon, ulike mestringsmetoder, øvelser, råd og tips for en lettere hverdag med smerter. Målet med programmet er å hjelpe deg å minske rollen smerten har i ditt liv. EPIO er utviklet av forskere ved Oslo Universitetssykehus, og programmet er basert på vitenskapelige metoder og prinsipper vi vet virker.

EPIO leder deg stegvis gjennom ulike temaer relatert til smerte. Du vil få tilgang til ny kunnskap og nye ferdigheter, blant annet mer informasjon om smerte, og metoder for avspenning som et verktøy mot smerte. Du vil også lære om balansering av aktivitet og hvile i hverdagen, og viktigheten av egenomsorg, målsetting og planlegging. I tillegg vil du lære om hva som er gode helsevaner, og du vil bli mer rustet til å mestre hverdagen –selv når du opplever motgang.

Balanse i hverdagen

Det å leve med langvarig smerte eller annen kronisk sykdom kan gjøre det vanskelig å organisere hverdagen. I EPIO lærer du viktigheten av balanse mellom aktivitet og hvile, og du lærer deg å planlegge hverdagen på en god måte. Du vil også lære om smertesignaler og stress, og programmet vil vise deg forskjellige forskningsbaserte metoder som kan brukes til å håndtere stress så effektivt som mulig.

Mange som lever med langvarige smerter opplever at smertene tar fokus fra andre områder i livet. Da kan det føles som om man lever et liv som ikke er i tråd med det man ønsker. I EPIO finner du et tema kalt «Hva er viktig for meg?». Her får du hjelp til å kartlegge hvilke verdier du har, og lærer hvordan du kan leve i tråd med disse verdiene, på tross av smerter i hverdagen.

Smerter og søvnvansker

Langvarige smerter kommer ofte hånd i hånd med søvnvansker. Dårlig søvn kan senke smerteterskelen vår og gi en sterkere opplevelse av smerte. Temaet «Helsevaner og Livsstil» går dypere inn på ulike helsevaner. Her vil du få råd og tips som kan være nyttige for å endre dine vaner, inkludert dine søvnvaner. Lite søvn og dårlige søvnvaner kan svekke kroppens naturlige evne til å hvile og reparere seg selv. Om søvn er vanskelig for deg vil EPIO kunne være en god støtte og hjelp til endring.

Vi anbefaler deg å laste ned EPIO og teste ut appen i en prøveperiode på 14 dager, helt uten kostnader. Slik kan du se om programmet er noe for deg. Om du er motivert for å jobbe med smertemestring i hverdagen kan EPIO gjøre en stor forskjell i ditt liv. Men husk å være tålmodig. Endringer skjer ikke over natten. Gi kroppen og hodet en sjanse til å tilpasse seg de endringene du gjør, så skal du se at det har effekt.

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

EPIO - Publikasjon

Short-Term Findings From Testing EPIO, a Digital Self-Management Program for People Living With Chronic Pain: Randomized Controlled Trial

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Å MESTRE SMERTE VIA EN APP

Utviklingen av EPIO, litt om forskningsstudiene og hvordan mestre smerte via en app.

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked