StressProffen

Mange opplever arbeidslivs- og sykdomsrelatert stress i faser av livet i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon, noe som ofte medfører nedsatt livskvalitet. Forskning viser at ulike tiltak kan bidra til å forebygge slike utfordringer, gi støtte og bidra med informasjon og opplæring i mestringsstrategier.

StressPoffen er utviklet og testet som et elektronisk verktøy for stressmestring. Studien har kombinert komponenter fra velprøvde, evidensbaserte kognitive adferds- og stressmestringstiltak, og tilpasset disse komponentene et innovativt appbasert stressmestringsprogram.

Mestre en stressende hverdag

Modulbasert

StressProffen har 10 moduler som tar deg gjennom en rekke temaer vi vet påvirker livssituasjonen, som stress, angst og depresjoner.
Ved å tilegne seg kunnskap om hvordan disse faktorene påvirker oss og gjennom øvelser som er tilrettelagt for å gjennomføre selv øker brukeren sin egen helsekompetanse.

I appen merker man av de viktige temaene og de øvelsene man selv finner mest nyttig, og ved å sette varslinger får man påminning om gjøre øvelsene til de tidspunktene som passer den enkelte best.

Følg kurset som lydbok

Len deg tilbake i stolen, lukke øyene og lytt til kurset uavbrutt som lydbok.

StressProffen bygger på kunnskap og kompetanse. Kunnskap gjennom en rekke små artikler som tar for seg de fleste aspekter ved stress og kompetanse gjennom tilhørende øvelser.

Programmet bygger på anerkjente kognitive adferdsterapitekniker og en del mindfulness.

Nyttige øvelser

I hver modul er det etter at du har fått ny kunnskap øvelser som gjør at du kan ta kunnskapen i bruk. Våre øvelser er til for å lære nyttige teknikker som kan hjelpe deg i din hverdag.

Det er her som ellers i livet, øvelse gjør mester. Du vil få mer nytte av programmet etter hvert som du har brukt det og kompetansen din får "modnet" seg.

Nyttig funksjonalitet

StressProffen støtter nedlastning av innhold slik at du kan bruke kurset selv om du ikke har internett der du er.

Under info finner du informasjon fra den som har invitert deg til å bruke appen

Huk av favoritter med et lite hjerte for å finne lett tilbake

Følg utviklingen din over tid

Ved å registrere opplevd stress i hverdagen daglig kan du følge med på hvordan du selv har det over tid.
Dette er din subjektive oppfatning av hvor "stresset" du er, og forhåpentligvis vil du se en fallende graf etter hvert som du får kunnskap om hvordan du skal legge til rette for mindre stress i eget liv

Se trailer

Tilbakemeldinger fra brukere

  • Jeg bruker den daglig, og på de verste dagene med stress går jeg inn flere ganger i løpet av dagen. Merker at det hjelper
  • Mest det at jeg har hatt noe fysisk. Et ikon på iPaden min som jeg kan trykke på. Det er tilgjengelig og jeg slipper å belaste andre for å få tak i det.
  • Har fått rutine på å bruke den hver dag. StressProffen har gjort en stor forskjell for meg

Artikler

Digital stress management in cancer

Testing StressProffen in a 12-month randomized controlled trial

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

Stressmestring for pasienter med kreft

Mange kreftpasienter opplever kreftrelatert stress i form av bekymring, usikkerhet, tretthet og ubehag, angst og depresjon

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked

BEST PRACTICE NORDIC

Fagartikkel om StressProffen, Effektiv, digital stressmestring for pasienter med kreft

Les mer

Les mer

Icon illustrating that you will be leaving this page if clicked