PERSONVERNERKLÆRING

dHealth AS tar Personvern på alvor og vi er bevisst vårt ansvaret og tilliten i forhold til å sikre og behandle opplysninger med varsomhet. Dette dokumentet beskriver hvordan vi forholder oss til personvern og ivaretar disse hensynene. Ved å laste ned og bruke våre tjenester samtykker du i lagring av personopplysninger for de formål som er angitt Personvernerklæringen.

I tillegg til det som er beskrevet i dette dokumentet er dHealth AS databehandler for opplysninger registrert i våre apper StressProffen og EPIO – dette reguleres gjennom Sluttbrukeravtalen med tilhørende databehandleravtale.

Kontaktopplysninger

Henvendelser rundt personvern til dHealth AS kan rettes til følgende adresse:

Epost: hello@dhealthapp.no

Disse personopplysningene lagrer vi

Type
Beskrivelse
Sletting
Brukerdata
Vi lagrer din epost når du registrerer deg som bruker av tjenesten.
Kan slettes fra app kontoinstillinger.
Henvendelser
Når du henvender deg til oss med spørsmål lagrer vi opplysninger om dette. Her lagrer vi spørsmålet i seg selv, samt hvem som har stilt spørsmålet i form av epost og navn.
Historikk er viktig ved henvendelser til kundestøtte slik at opplysninger her slettes ikke automatisk.
Nyhetsbrev
Ved påmelding på nyhetsbrev lagrer vi navn og epost.
Alle nyhetsbrev inneholder egen link for avmelding / sletting.

Dersom du lurer på hva vi har lagret om deg eller ønsker å rette/slette opplysninger utover det som er beskrevet over er det bare å kontakte oss.

Hvorfor samler vi inn opplysninger?

Vi samler inn opplysninger med følgende formål:

Bruk
Forklaring
Betaling
Vi holder orden på brukerkonto og brukstillatelse for StressProffen og EPIO.
Markedsføring
Opplysninger brukes slik at vi kan markedsføre StressProffen og EPIO og måle effekt på de markedsføringstiltakene vi gjør. For eksempel kan vi analysere hvilke annonser som har et budskap som er relevant. Vi bruker her tjenester fra blant andre Google og Facebook. Dette gjør også at vi kan slutte å vise annonser til deg når du er blitt kunde av dHealth AS.
Forbedringer
Opplysninger brukes slik at slik at vi kan analysere bruksmønster. Vi kan da for eksempel se hvor mange som bruker en viss funksjon eller side i StressProffen og EPIO og hvor lenge de gjør det. På den måten kan vi se både hvilke funksjoner som er nyttige, men også på hvilke funksjoner det ser ut til å bli brukt lang tid og som vi dermed bør forenkle. Vi kan se aktivitet på gruppenivå og ikke hva hver enkelt bruker har gjort.
Kontakte deg
Lagrede opplysninger brukes for å kunne kontakte deg på relevante kanaler. Eksempler på dette er nyhetsbrev, å sende deg varsler ved frister for betaling for bruk av tjenesten. Vi bruker vanligvis epost som kanal, men det hender også vi bruker sms.

Deling av opplysninger

Vi har noen samarbeidspartnere vi bruker for å gjøre StressProffen og EPIO bedre og sikrere. Der StressProffen eller EPIO deler dine opplysninger med tredjepart er det opprettet en egen databehandleravtale, eller regulert gjennom Privacy Shield. Vi selger eller gir ikke opplysninger til øvrige tredjeparter (som ikke understøtter tjenesten vi tilbyr).

For en oversikt over hvilke tredjeparter vi utveksler data med se cookie policy og samarbeidspartnere.

Dine rettigheter

I forbindelse med personopplysninger har du som person en del lovfestede rettigheter. Mer utfyllende opplysninger finner du hos Datatilsynet

Rettighet
Beskrivelse
Løst gjennom
Hva vi lagrer
Du har rett til å vite hvilke typer opplysninger vi lagrer om deg.
Beskrevet i dette dokumentet.
Hvorfor vi lagrer
Du har rett til å vite hvilket formål vi har med lagring av persondata.
Beskrevet i dette dokumentet.
Innsyn
Du har rett til innsyn om hvilke data vi har lagret om akkurat deg.
Kontakt oss for oversikt.
Sletting/endring
Du har rett til å få slettet opplysningene vi har lagret om det, samt rette feil.
Kontakt oss for sletting/endring utover det som er beskrevet i dette dokumentet. Merk at ikke alle opplysninger (som feks regnskapsopplysninger) kan slettes pga lovkrav.
Klage
Du kan klage dersom du mener dine rettigheter ikke er ivaretatt.
Dersom du mener vi har gjort noe feil håper vi at du først kontakter oss. Du har imidlertid alltid rett til å klage til Datatilsynet.